Covid-19 / Corona

Wanneer België op het moment van jouw verblijf in lockdown zou zijn en er hierdoor een reisverbod zou gelden, worden de volledige kosten terugbetaald. In dat geval maakt overmacht een einde aan de verplichtingen van alle partijen zonder enige schadevergoeding.
We voorzien echter geen terugbetaling wanneer jouw bubbel groter is dan de wettelijk toegestane bubbel.
Indien je een annuleringsverzekering hebt afgesloten, neem dan contact op met jouw verzekeraar. De tussenkomst hangt af van de door jou gekozen dekking.